Үндэсний Брэнд MixxPizza since © 2012
Үндэсний Брэнд MixxPizza since © 2012

Нууцлалын бодлого

МЭДЭЭЛЭЛ / ХУВИЙН ДИЗАЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ

Компани сайн дураараа хангаж болох хувийн мэдээлэл, өгөгдлийг цуглуулна:

 1. Онлайн маягт, үүнд: хэрэглэгчийн бүртгэл, холбоо барих хүсэлт, зочны сэтгэгдэл, онлайн бүтээгдэхүүний захиалга болон онлайн судалгаанууд орно
 2. Бүтээгдэхүүний захиалга, ерөнхий лавлагаа, хэрэглэгчийн үйлчилгээ зэрэг онлайн болон олон нийтийн мэдээллийн хэрэгсэл, телефон утасны бусад үйл ажиллагаа

Хувийн мэдээллийг цуглуулах / Өгөгдөл цуглуулах

Таны хувийн мэдээлэл болон / буюу өгөгдөл нь бидний цуглуулж, ашигласан, бусад байдлаар боловсруулсан, дараахь зорилготой:

 1. Таны хүсэлт, захиалга, худалдан авах (үүд)
 2. Мэдэгдэл, үйлчилгээ, бүтээгдэхүүн, шинэчлэлт, шагнал, сурталчилгааны материалыг танд хүргэх
 3. Хэрэглэгчийн харилцаа, үйлчилгээг сайжруулах, сайжруулах
 4. Маркетингийн судалгаа хийх, үйлчлүүлэгчийн танилцуулга хийх
 5. Дотоод бүртгэлийг хөтлөх, шинэчлэх
 6. Бидний эсвэл манай групп болон компаниудад хамаарах холбогдох хууль тогтоомж, дүрэм журам, удирдамж, шүүхийн тогтоол, дүрэм журам, удирдамж, удирдамж, шүүхийн дүрэм, журам, удирдамж, шаардлагын дагуу аливаа хууль эрх зүйн болон зохицуулалтын шаардлагыг хангах,

ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ ҮНЭЛГЭЭНИЙ МЭДЭЭЛЭЛ / ӨГӨХ ХУГАЦААНЫ ҮНДСЭН БАЙРААГ

Таны хувийн мэдээлэл, өгөгдлийг хангахгүй байх болно

 1. Санал хүсэлт, үйлчилгээ, хүргэлт болон / эсвэл бүтээгдэхүүний хүсэлтийг бидэнд өгөх боломжгүй болсон
 2. Оролцогчид ямар ч уралдаанд оролцож чаддаггүй
 3. Бидний хамгийн сүүлийн үеийн бүтээгдэхүүн, үйлчилгээ, урамшууллын талаар та шинэчлэгдэх боломжгүй байна

ТАЙЛБАР

Таны Хувийн Мэдээлэл ба / буюу өгөгдөлд нууцад хадгалагдах ёстой боловч таны Хувийн Мэдээлэл ба Мэдээллийг өгөх буюу задруулахыг дараах зөвшөөрлөөр хангаж өгч байна:

 1. Бүлэг доторх аливаа аж ахуйн нэгж
 2. Манай үйлчилгээ, бүтээгдэхүүнийг худалдан авахтай холбогдуулан Компанид учирч болох аливаа төлбөрийг үнэлэх, баталгаажуулах, хэрэгжүүлэх, төлбөрийн чадваргүй санхүүгийн байгууллагуудыг багтаасан төлбөрийн сувгууд

ЭРХ ЗҮЙН ХЯНАЛТ, ШИНЖИЛГЭЭ, ЗӨВШӨӨРӨЛ

Та өөрийн Хувийн Мэдээлэл болон Мэдээлэлтэй холбоотой дараахь эрхтэй байна:

 1. Компанийн нэрийн өмнөөс болон / эсвэл нэрийн өмнөөс боловсруулж буй хувийн мэдээллийн талаарх мэдээллийг Компанид өгөх (бичгээр болон / эсвэл имэйлээр)
 2. Компаниас өгсөн аливаа сувгаар ямар ч үед үнэн зөв, бүрэн бус, төөрөгдүүлсэн эсвэл /
 3. Цуглуулсан зорилгоор тусгайлан зориулсан хувийн мэдээлэл болон / эсвэл өгөгдлөө боловсруулахыг хязгаарлах. Дээрх эрхтэй холбоотой болон / эсвэл Таны хувийн мэдээлэл болон / эсвэл Өгөгдөлтэй холбогдуулан ямар нэгэн хүсэлт байвал доорх хаягаар холбоо барина уу.

MIXXPIZZA CUSTOMER SERVICE CALL CENTER

Харилцах утас: 11300300
И-мэйл: info@mixxpizza.mn
Бизнесийн цаг: 10:30 – 00:00 цаг