Үндэсний Брэнд MixxPizza since © 2012
Үндэсний Брэнд MixxPizza since © 2012

Плов

3-4 хүний 34,900₮

Орц

найрлага

үзбек маягийн будаатай хуурга, 4ш шорлогтой